Industrilokaler - Byggbyrån i Gnosjö

Butikslokal

Nybyggnation av butikslokal

Tillsammans med Reftele Lantmannaförening har vi utformat deras nya butik i Reftele. I olika konstellationer har vi sedan både projekterat A, K, mark/VA och dimensionerat grundkonstruktioner samt dagvattensystem. Vi har även bistått vår beställare med upprättande av förfrågningsunderlag, projektledning och kontrollansvarig.

Projektfakta:
Uppdragsgivare: Reftele Lantmannaförening
Area: 2500 m2
Tidplan: Färdigt november 2018
Kontaktperson: Andreas Lätth

Kontakta oss!