Våra tjänster - Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Våra tjänster

Tjänster Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Projektering – effektivt byggande

Med bred kompetens projekterar vi handlingar inom arkitektur, konstruktion och mark/VA. Att tidigt involvera oss i projekteringen ger goda förutsättningar för ett lyckat byggprojekt.

Vi åtar oss uppdrag för både offentlig och privat sektor. Allt från större komplexa industrier, flerbostadshus, kontor, affärsbyggnader, skolor till småhus och fritidshus utför vi.

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Byggledning - tryggt genomförande

Våra byggledare hjälper er med uppföljning och kontroll av utförda arbeten enligt uppgjorda handlingar och avtal i ert byggprojekt. Våra åtaganden sträcker sig oftast från anbudsinfordran till färdig byggnation.

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

BIM – modern samordning

Byggingenjörsbyrån har kapacitet och kunskap att projektera i full 3D miljö. Du som kund väljer hur detaljrikt projektet skall vara. Vi tar fram allt ifrån enkla 3D visualiseringar/skisser till tekniska 3D modeller som är mängdningsbara.

På Byggingenjörsbyrån arbetar vi med Autodesks programvaror inom bygg och infrastruktur.

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Energiutredning – kostnadsoptimering

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets byggregler. Vi använder oss av beräkningsprogrammet VIP-energy, vilket är ett kraftfullt verktyg för att optimera driftskostnader för er byggnad.

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Projektledning - lyckat resultat

Som projektledare kan vi planera, styra, samordna samt kommunicera projektarbetet. Genom vårt strukturerade sätt att arbeta i kombination med vår erfarenhet kan du som beställare känna dig trygg genom hela byggprocessen. Vi utför även kompletta anbudsunderlag enligt överenskomna regler inom branschen.

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Kontrollansvarig – allt ska bli rätt

När du söker bygglov eller har ett anmälningspliktigt byggprojekt krävs en kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vi är certifierade kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen och har kompetens för både N- och K-projekt.

Byggingenjörsbyrån i Gnosjö

Dimensionering - hållbara lösningar

På Byggingenjörsbyrån anpassar vi beräkningsmetod efter projektets omfattning. Beräkningsanalyser med finita elementmetoden (FEM-design) vid behov men vi använder även enklare beräkningsprogram och handberäkningar. Vi utför även dimensionering av dagvattensystem, VA-ledningar samt marköverbyggnad.

Besiktningar - avstämning mot avtal

En byggbesiktning skall genomföras när bygget är klart. Alla kontrakt, överenskommelser och bygghandlingar skall då kontrolleras och bedömas. Vi utför i första hand entreprenadbesiktningar för bygg, men kan genom våra samarbetspartners åta oss kompletta besiktningsuppdrag.