Industrilokaler - Byggbyrån i Gnosjö

Industrilokaler

Nybyggnation av industrilokal och kontor i Hillerstorp

Uppdraget har omfattat ett komplett konsultåtagande för Byggingenjörsbyrån där vi först har tagit fram utformningen av byggnaden i samråd med vår beställare. Därefter har A, K, samt markprojektering och dimensionering utförts. Utöver detta har vi även bistått vår beställare med projektledning, byggledning, energiberäkning, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningar.

Projektfakta:
Uppdragsgivare: Axelent Properties AB
Area: 8900 m2
Tidplan: Färdigt December 2020
Kontaktperson: Hans-Eric Eriksson

Kontakta oss!