Tjänster

Tjänster

Projektering

Vi utför projektering för A, K och M. Allt från större komplexa industrier och flerbostadshus till småhus och fritidshus. Vi ritar i både 2D och 3D och kan erbjuda 3D-visualiseringar. Vi använder oss av Autodesks programvaror.

Bygg- och projektledning

Vi har stor erfarenhet av bygg- och projektledning och vi hjälper er till den nivå ni önskar. Allt från komplett bygg- och projektledning från början till slut, till rådgivning i enstaka frågor. Vi utför även kompletta anbudsunderlag enligt branschöverenskomna regler. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Kontrollansvarig

Vi är certifierade kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen och har kompetens för både N- och K-projekt.

Statiska beräkningar

Vi utför statiska beräkningar för stål, trä och betong samt i vissa fall framtagande av dynamiska beräkningar för exempelvis maskinfundament. Allt från dimensionering av en hel byggnad till en balk över en garageport. Vi använder oss av Strusofts beräkningsprogram.

Energiutredningar

Vi utför energiberäkningar enligt BBR. Vi använder oss av Strusofts beräkningsprogram VIP-energy, vilket är ett kraftfullt verktyg för att få till bästa möjliga framtida driftskostnad kontra investeringsbudget.

Besiktningar

Vi utför i första hand entreprenadbesiktningar för bygg, men kan genom våra samarbetspartners åta oss kompletta besiktningsuppdrag.